Grundejerforeningen Philipsddals Plantage


Scroll ned for læse om foreningen

Billede fra Halleby Å

Hvem?
G/f Philipsdals Plantage er en grundejerforening (CVR-nr.: 39803194) bestående af 59 parceller, der blev udstykket (fra matr. 71a Bjerge by, Svallerup sogn) af H. Rothemeyer på Philipsdal i 1965

Andre ejendomme i området kan optages i grundejerforeningen.Billede fra Amaronesmagning d. 16/9-2008

Hvad?
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle anliggender, der normalt hører under en grundejerforening, hvoraf specielt nævnes anlæg og vedligeholdelse af veje, renholdelse, forhandling med offentlige myndigheder eller andre på alle grundejeres vegne.Billede fra Amaronesmagning d. 16/9-2008

Hvordan?
Foreningen har valgt en bestyrelse til at varetage dens interesser. Bestyrelsen har delt opgaver imellem sig, som det fremgår af bestyrelsen
Billede fra Amaronesmagningen d. 16/9-2008


Hvormeget?
Foreningen modtager ikke offentlig støtte, men er selvfinansierende gennem et medlemskontingent på 350 kr. for sæsonen 2024.billede af stranden

Hvornår?
Foreningen afholder, som faste arrangementer:Se endvidere seneste:

    Vedtægter

    Generalforsamlingsreferat

    Regnskab